dijous, 12 de maig de 2016

'The Sea' show in English for P3-P4-P5 / Espectacle 'El mar' en anglès per P3-P4-P5

All aboard the Jolly Roger! Captain Bill and Pirate Pete are looking for treasure. Join them as they meet fish, turtles, an octopus and a starfish on this exciting sea adventure. But look out! There may be a shark close behind you…! Last Friday we all (from P3 to P5) enjoyed this adventure full of stories, songs and puppets at la Ginesta.
Tothom a pujar al Jolly Roger! El capità Bill i el pirata Pete estan buscant el tresor. Anem amb ells en aquesta aventura on es trobaran amb peixos, tortugues, un polp i una estrella de mar. Però vigileu, que potser hi ha un tauró que us segueix! El passat divendres tothom (des de P3 a P5) va gaudir d'aquesta aventura divertida i plena d’històries, cançons i titelles.