dijous, 25 de febrer de 2016


EL PLA LECTOR A EDUCACIÓ INFANTIL

Cada setmana els nens i nenes d'Educació Infantil fan una sessió de Pla Lector. En aquestes sessions la mestra explica contes sobre valors i educació emocional. Després  participen de les reflexions i converses en petit grup i també descobreixen  poemes, dites, endevinalles i rodolins.
D'aquesta manera s'intenta transmetre  als infants el plaer i el gust per la lectura  així com el gran valor de tenir un llibre entre les mans.  Tots els nenes i nenes  gaudeixen molt d'aquesta  activitat realitzada sempre en petit grup.